Nyt bestyrelsesmedlem Maria B. Eichhorn 

På Det Fynske Kunstakademi er vi glade for at kunne byde velkommen til Maria Bruun Eichhorn som nyt medlem af bestyrelsen.

Maria B. Eichhorn har en bred erfaring inden for udviklingsarbejde, strategisk ledelse og processtyring. Gennem mere end et årti har hun arbejdet med organisationstilpasninger, kunstnerisk planlægning og ledelse af kulturinstitutioner. Og som projektleder har hun håndteret en bred vifte af kunstrelaterede spørgsmål i kommunalt regi. I sit bestyrelsesarbejde har Eichhorn især fokuseret på revitalisering, forankring og politisk interessevaretagelse.

Stort velkommen til Maria Bruun Eichhorn, der tiltrådte som bestyrelsesmedlem d. 14. marts 2024. Vi glæder os til samarbejdet.