Baskisk kunstner gæster Det Fynske Kunstakademi

Den internationalt anerkendte baskiske performer Mattin gæster Det Fynske Kunstakademi torsdag d. 1. december, hvor han kl. 18.00 afholder koncert i auditoriet. Koncerten er gratis og åben for alle interesserede.

Mattin, der primært arbejder med lyd og improvisation, udfordrer den konventionelle opfattelse af forholdet mellem aktiv performer og passivt publikum. Han stiller skarpt på nye improvisations-sammenhænge, der både udfordrer og inddrager publikum. Mattin ser ikke kun musikalsk improvisation som resultat af samspillet mellem musiker og instrument. Derimod forekommer arkitekturen, omgivelserne og publikums aktive medvirken i form af lyde eller fravær af lyde lige så vigtige som lyden fra instrumenterne. I sine performances forsøger Mattin at skabe en højere grad af sensibilitet overfor omgivelserne og dens uundgåelige indvirken på musikken.

Mattin har efterhånden produceret mere end 70 eksperimenterende musikudgivelser. Han er indehaver af flere independent label pladeselskaber og har bl.a. udgivet bogen Noise & Capitalism om musikken som handelsvare.

Vi glæder os til Mattins besøg, som inkluderer workshop på Akademiet efterfulgt af koncert i auditoriet, hvor alle er velkomne.