Kage-performance: Let them eat cake

Èn-dags kage-event i Foredragssalen på Det Fynske Kunstakademi
Onsdag d. 24. 11 kl. 16-19

Under Den Franske Revolution konfronterede en tjenestepige Dronning Marie Antoniette med det faktum, at den parisiske befolkning sultede. De havde ikke engang brød at spise. Marie Antoniette svarede helt ude af kontakt med den almene parisianers virkelighed: ‘Hvis de ikke har brød, så lad dem spise kage’

Den danske kunstscene lider i øjeblikket under mangel på brød. Kunstnere arbejder gratis, bliver tvunget til at arbejde på projekter uden funding, underlagt konstant konkurrence kunstnere imellem. Alternativet kunne være gensidig hjælp og organisering. Derfor har vi som studerende besluttet at modarbejde denne usunde kultur. Vi har hver kreeret et kunstværk af en kage, som vi vil dele med alle der har lyst til at deltage. Vi vil facilitere en fællesskabdannende kage-happening, der vil fungere som et frirum fra den ellers travle kunstscene og som en facilitator af mellemmenneskelige møder. Hvor udstillinger kan være præget af konkurrence og hierarkier ønsker vi sammen at skabe et safe space, hvor lighed og omsorg er i centrum.

En gruppe DFK-studerende har dette semester arbejdet ud fra de tre permakultur etikker: Omsorg for jorden, omsorg for mennesker og fair fordeling af ressourcer. Se resultatet i Foredragssalen på Det Fynske Kunstakademi. Eventen er gratis, og der vil være mulighed for at forudbestille den dertilhørende Artist Cook Book, der også er ganske gratis.

Deltagere: Sidsel Winther Hansen, Emmarosa Liebgen, Nathan Holt, Sara Mounia Bensaltana, Julie Hvass, William Hvilsom & María Antonsdóttir