Optagelse på grunduddannelse

Optagelse på Det Fynske Kunstakademis grundmodul (1-3. år) baserer sig på en kunstfaglig vurdering af indsendte værkeksempler samt en samtale med udvalgte ansøgere, hvor den studerendes studieegnethed og modenhed vurderes.

Der stilles ikke krav til forudgående uddannelse eller specielle tekniske færdigheder, men det forventes at den studerende taler og læser engelsk. Det anbefales at forberede sig på studiet ved Det Fynske Kunstakademi via ophold på kunsthøjskoler, billedkunstneriske grundkurser, m.m. der har den aktuelle samtidskunst som omdrejningspunkt.

Optagelsesdatoer for år 2018 er ikke skemalagt endnu. Du kan læse mere om optagelse og guidelines for 2017 her.