Optagelse på grunduddannelse

Optagelse på Det Fynske Kunstakademis grundmodul (1-3. år) baserer sig på en kunstfaglig vurdering af indsendte værkeksempler samt en samtale med udvalgte ansøgere, hvor den studerendes studieegnethed og modenhed vurderes.

Der stilles ikke krav til forudgående uddannelse eller specielle tekniske færdigheder, men det forventes at den studerende taler og læser engelsk. Det anbefales at forberede sig på studiet ved Det Fynske Kunstakademi via ophold på kunsthøjskoler, billedkunstneriske grundkurser, m.m. der har den aktuelle samtidskunst som omdrejningspunkt.

Du kan læse mere om optagelse 2017 her.